Tietosuoja

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

TangoSawo ry

Yhteystiedot:
tangosawo.ry@gmail.com

Tietosuojavastaava

Matti Taskinen
Alakoskentie 195
73810 PALONURMI
044 360 7722 
matti.taskinen1@gmail.com

2. Rekisteröidyt

TangoSawo ry:n jäsenet

TangoMaestro-tangolaulukilpailuun osallistuneet kilpailijat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • jäsenrekisterin ylläpitämiseen
 • TangoMaestro-tangolaulukilpailuun osallistuneiden maksuasioihin, tiedottamiseen ja markkinointiin

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • jäsenmaksujen laskuttamiseen, jäsenasioista tiedottamiseen
 • TangoMaestro-tangolaulukilpailuun liittyviin asioihin – osallistumismaksujen kirjanpito, tiedottaminen ja markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri ja kilpailurekisteri sisältävät seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • jäsenrekisteri liittymistiedot
 • kilpailurekisteri osallistumistiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • jäseniltä ja kilpailijoilta itseltään liittymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä
 • jäseniltä ja kilpailijoilta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin TangoSawo ry:n ulkopuolelle.

Luovumme tietojaMaaritin Moniapu Tmi:lle markkinointia ja kilpailujärjestelyjä varten. Maaritin Moniapu Tmi on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp -sähköpostimarkkinointi

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Jäsen- ja kilpailijatietoja säilytetään kirjanpitolain velvoittamalla tavalla.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja TangoSawo ry:n hallituksen jäsenet käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esim. kirjanpitäjälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat salasanalla suojatulla tietokoneella sekä kirjanpitoa varten mapissa, jota säilytetään lukitussa kaapissa.

Advertisement